top of page

אימונים לצוותי קהילה

סימולנע פתוח.png

סימולטק- מרכז הסימולציות של הכללית ממוקדם בבית חולים מאיר, ביחידה מועברים עשרה סוגי אימונים שונים ע"י טובי המדריכים של סימולטק, על מנת לשפר מיומנויות מקצועיות במרכז נערכים קורסים מנדטורים מסמיכים  לצוותים בכללית

סימולטק קהילה.png
אימונים בסימולטק
אימונים בסימולנע

סימולנע - מרכז הסימולציות הנייד של הכללית סימולנע מגיע עד אליכם לבית החולים אחת לשנה על מנת להנגיש את היכולת להתמקצע בכל שנה סימולנע מאמן כ4000 אנשי צוות מבתי החולים השונים
 

bottom of page