top of page
החייאת ילודים

מטרות
תרגול צוותי במיומנות החייאת יילוד, תקשורת בין צוותית, ועבודת צוות במצבי חירום בגמר קורס NRP .
 

שיטת לימוד
לאחר כל תרחיש נערכת שיחת משוב/תחקיר בו ניתן לצפות בסימולציה ונערך ניתוח של תפקוד הצוות, תקשורת ומיומנות ביצוע ההחייאה.
 

אמצעים ותוכנה
האימון מתקיים בחדר סימולציה בעל אמצעים טכנולוגים מתקדמים ומבוצע על בובת סימולציה חכמה הנשלטת מחדר הבקרה.

 

קהל יעד

אוכלוסיות היעד המגיעה לאימון במרכז הסימולציה כוללת רופאי ילדים במהלך התמחותם, מיילדות ואחיות ילודים ופגים.

bottom of page