top of page

בדיקת אגן- סטודנטים

רקע
נכון להיום פחתה יכולת הסטודנטים לבצע בדיקה גינקולוגית במהלך הקלרקשיפ במיילדות וגינקולוגיה . מכאן עלה הצורך לייצר סימולאטור המאפשר לבצע בדיקות גינקולוגיות ולהתאמן בתרחישים שונים בתחום. בנוסף תחום התקשורת בין רופא ומטופלת הפך לנושא מרכזי בעבודת הרופא ולכן יש צורך ללמוד ולתרגל כיצד ליישם זאת בבדיקות רפואיות בכלל וגינקולוגיות בפרט. למידה מסוג זה אפשרית במסגרת של יום אימון בסימולטק.
תוכנית האימון שילבה בין שיפור מיומנויות הבדיקה הפיזיקאלית הגינקולוגית ומיומנויות התקשורת הבין אישית בקרב סטודנטים לרפואה.

 

מטרות האימון
1. התנסות בבדיקת אגן ואבחון ממצאים
2. העלאת המודעות לגבי רגישות הסיטואציה
3. העלאת תחושת המסוגלות לביצוע בדיקה גינקולוגית על היבטיה השונים;
4. שיפור יכולת תקשורת  עם מטופלות: איסוף מידע, דיון רלוונטי, זיהוי יכולות תובנה של המטופלת, מסירת מידע 

    ווידוא הבנה.
 

שיטת הלימוד
אימון אישי ב- Clinical Female Pelvic Trainer 
תרחישים סימולאטיביים בשיתוף שחקניות.
כל תחנה מתוחקרת וממושבת ע"י רופא מומחה במיילדות וגינקולוגיה ומדריכה ממרכז הסימולציה.

 

בנוסף, יום האימון כולל תחנות נוספות: אימון במיומנויות כירורגיות ופענוח תמונות אולטרה-סאונד.

bottom of page