top of page
מתן דם

אימון מתן דם עוסק בפרוצדורות המלוות לקיחת דם לקרוס ממטופלים ומתן עירוי דם.

מטרת האימון היא להקטין טעויות, שמקורן בעובדה שהפעולה הרפואית של מתן דם כרוכה בבדיקה מרובה של פרטי זיהוי שונים שמקורותיהן רבים, תוך שימת דגש על בטיחותו של המטופל ותקשורת עימו.

 

את האימון בבית חולים מאיר מבצעים שני מתאמנים – מתאמן/ת מצוות רפואי ומתאמן/ת מצוות סיעודי. התרגול נעשה בעזרת בובה חכמה, במהלכו עליהם להתמודד עם תרחישים שונים ולרשותם כל הציוד הדרוש לביצוע פרוצדורה זו, החל מטפסים ומדבקות המשמשות לזיהוי המטופל ועד מנות הדם. בתום האימון מקבלים המתאמנים משוב מצוות ההדרכה.

 

האימון נועד למחלקות השונות ולעוסקים בשאיבת דגימות דם ומתן עירוי דם.

bottom of page