top of page
BLS - Basic Life Support
BLS - Basic Life Support

הכשרת BLS הינה הכשרה של כל צוות בית החולים בנושא החייאת ילדים. הקורס מורכב משלוש רמות קושי לפי אוכלוסיות היעד.

 

קורס בסיסי- מיועד לצוות פרא רפואי (מזכירות, עובדי מעבדה, טכנאי רנטגן, ריפוי בעיסוק, הנהלה, כוח עזר, פסיכולוגים, דיאטניות, עובדים סוציאלים, סניטרים, מאבטחים, רוקחים, טכנאי מכשור רפואי) והוא עוסק בהדרכת החייאה בסיסית של מטפל אחד עד שמגיע צוות מוסמך להחייאה. בקורס הבסיסי מושם דגש על תפעול מכשיר AED, והפעלת "קוד החייאה".

 

קורס מתקדם- מיועד לצוות רפואי של יחידות מיוחדות כמו רפואה דחופה, טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ לב, הרדמה, פגיה.

הקורס מתבצע על בסיס תרגיל פתע בו יבצעו המשתתפים סימולציה לפי תרחישים מובנים מראש המותאמים ליחידה. כל צוות מבצע שני תרחישים ובסיומם מקבל משוב. בקורס המתקדם מושם דגש על כל האספקטים של החייאה מתקדמת, החל מניהול החייאה, מתן תרופות ומכות חשמל וכלה בתקשורת עם החולה ועדכון המשפחה.

bottom of page