top of page

סימולציית הנשמה

מטרות
שיפור איכות הטיפול ורענון הידע של המשתתפים בהיבטים נבחרים בטיפול בחולה המונשם מחוץ ליחידת טיפול נמרץ.
 

שיטת לימוד
תרגול צוותים רפואיים וסיעודיים ממחלקות פנימיות בסימולציות מתקדמות הכוללות תפעול מכונת הנשמה, טיפול בהתראות, וטיפול בחולה המונשם בהיבטים קליניים וסיעודיים שונים.
 

אמצעים ותוכנה
האימון מתבצע על בובת סימולציה חכמה ומתקדמת המחוברת למוניטור ולמנשם ומגיבה לטיפול בזמן אמת.

 

קהל יעד

צוותים של רופאים ואחיות ממחלקות פנימיות וכירורגיות המטפלים בחולים מונשמים.

bottom of page