top of page
קורס אולטרסונד לרנטנאים
אולטראסונד.jpg

מטרות

הקניית ידע ויכולת מעשית בביצוע בדיקות אולטרסאונד בטן לרנטגנאי

הכללית, כחלק מהליך הסבה מקצועית והרחבת מיומנות בתחום זה.
 

נושאי הקורס

• הפיסיקה של האולטרסאונד ותפעול המכשיר.

• בדיקת בטן מלאה הכוללת: מערכת השתן, כבד, כיס מרה, טחול ולבלב.

• DVT.

• סקר האאורטה.
 

שיטת לימוד

• התנסות מעשית על סימולטורים מתקדמים.

• התנסות על ניצבים ומטופלים אמתיים.
• התנסות מעשית עם רנטגנאי מנוסה, הדרכה במאיר / בילינסון / קפלן. 

• עבודה במרפאת האם של המתאמן תחת הנחייה וליווי רנטגנאי מקומי ובבקרה של רדיולוג כמקובל.

• ביצוע צילומים ובקרה באמצעות אפליקציה ייעודית שפותחה לנושא.   
• מבחן הסמכה עיוני ומעשי בסימולטק.


מיקום ומשך האימון

לקורס 3 חלקים:

- שמונה מפגשים של יום מלא בסימולטק
- מפגשים נוספים במכוני הדימות בהם עובד המתרגל / מכון דימות במאיר / בילינסון / קפלן.

- יום מבדק הסמכה בסימולטק (כחצי שנה לאחר התחלת הקורס).

קהל יעד ותנאי סף

רנטגנאים המיועדים לעסוק באולטרסאונד באופן שוטף.

רנטגנאים בבתי חולים ובקהילה.
 

מספר משתתפים

הקורס מיועד ל 9 מתאמנים.
 

הרשמה
דרך הפמ"אות ולאחר אישור מנהל ישיר
לרשימת הפמ"אות-לחץ כאן

SeekPng.com_hands-png_114312.png
bottom of page