top of page
אולטרסונד גניקולוגי במיילדות
ultrasound.jpg

מטרות

לימוד בסיסי של תפעול מכשיר האולטרסאונד, הבנת תמונה ואוריינטציה.
ביצוע בדיקות בסיסיות בהריון וניהול מקרה תקשורתי
 

נושאי הקורס

• לימוד של אוריינטציה והבנת תמונה באולטרסאונד.

• תפעול כפתורים בסיסים לשיפור תמונה – נגיעה קלה בפיזיקה של האולטרה סאונד.

• הבנת מנחים עובריים.

• שלייה באולטרה סאונד.

• דגשים בביצוע הערכת משקל ומדידות לעובר.

• תקשורת מטפל-מטופל.
 

שיטת לימוד

האימון הינו אימון קבוצתי ומותאם לפערי הידע של המתמחה.
האימון מועבר בעזרת סימולטור של אישה בשבוע ה-20 להריונה.
סימולציות תקשורת מתנהלת בעזרת שחקנית וסימולטורים של בדיקת אולטרה-סאונד.


מיקום ומשך האימון

הקורס מתקיים במרכז הסימולציות סימולטק בבית חולים מאיר 
אורך הקורס-יום בסימולטק , כ-6 שעות.

קהל יעד ותנאי סף

מתמחים ברפואת נשים בשנתם הראשונה להתמחות (במהלך סבב ביולדות ולפני מיון נשים)
 

מספר משתתפים

הקורס מיועד ל-4 משתתפים
 

הרשמה
דרך הפמ"אות ולאחר אישור מנהל ישיר
לרשימת הפמ"אות-לחץ כאן

SeekPng.com_hands-png_114312.png
bottom of page