top of page

אימונים לצוותי בתי חולים

סימולנע פתוח.png
אימונים בסימולנע
סימולנע - מרכז הסימולציות הנייד של הכללית
סימולנע מגיע עד אליכם לבית החולים אחת לשנה על מנת להנגיש את היכולת להתמקצע בכל שנה סימולנע מאמן כ4000 אנשי צוות מבתי החולים השונים

 
אימונים בסימולטק
סימולטק- מרכז הסימולציות של הכללית ממוקדם בבית חולים מאיר, ביחידה מועברים עשרה סוגי אימונים שונים ע"י טובי המדריכים של סימולטק
, על מנת לשפר מיומנויות מקצועיות

 במרכז נערכים קורסים מנדטורים מסמיכים  לצוותים בכללית
סימולטק קהילה.png
bottom of page