top of page
קורס סדציה למבוגרים
ע"י רופא שאינו מרדים

מטרות

הקניית ידע ויכולות טכניות בתחום הסדציה, בביצוע פרוצדורות רפואיות מחוץ לחדר ניתוח.

האימון מקנה הסמכה לביצוע סדציה ע"פ חוזר משרד הבריאות 36/2014.

 

נושאי הקורס

• בחירת המטופל המתאים לסדציה ע"י רופא שאינו מרדים.

• השריית סדציה תוך שמירה על סדר פעולות נכון ובהתאם לנהלים.

• תרופות הרדמה מתאימות לפעולה הרלוונטית ולמצב המטופל.

• התמודדות עם מצבי חירום בעת הרדמה.

• ניהול נתיב אוויר מתקדם והנשמה.

שיטת לימוד

האימון כולל סדנת נתיב אוויר מתקדם וסימולציות רפואיות בסיסיות ומתקדמות כאחד.

תרגול סימולציות על בובות חכמות ושחקנים.
בסיום הקורס יתבצע מבחן הסמכה עיוני.
כל מתאמן מקבל פנקס כיס וחומרים ללמידה מוקדמות אשר ישלחו למתאמנים טרם הקורס.


מיקום ומשך האימון

הקורס מתקיים במרכז הסימולציות סימולטק בבית חולים מאיר .
משך האימון 2 ימים מלאים ורצופים בסימולטק.

 

קהל יעד 

צוותים סיעודיים ורפואיים שאינם מומחים בהרדמה ועתידים לבצע פעולות סדציה.

מספר משתתפים

הקורס מיועד ל-6 אנשי צוות רפואי ו-6 אנשי צוות סיעודי.

הרשמה
דרך הפמ"אות ולאחר אישור מנהל ישיר
לרשימת הפמ"אות -לחץ כאן

SeekPng.com_hands-png_114312.png
shutterstock_1903619092.jpg
bottom of page