top of page
בית ספר לכירורגיה

חדר הניתוח הוא עולם תוכן ייחודי בעל שפה ייעודית, מתמחים רבים נכנסים לחדר הניתוח ומצפים

מהם ללמוד את העבודה תוך כדי תנועה ומצפייה בעמיתים.

מטרת בית הספר היא להקנות נהלי עבודה נכונים ולהגדיל את אזור הנוחות של המתמחים בתוך

חדר הניתוח.

מטרות

הקניית ידע ותרגול מיומנויות הנדרשות לעבודה בחדר ניתוח.

למידת השפה המקצועית הייחודית לחדר ניתוח.
הקורס מנדטורי - והינו הכשרת חובה לכל המתמחים במקצועות הכירורגים-
בארבעת החודשים הראשונים להתמחותם.
 

נושאי הקורס

• נהלי אימות נתונים- סימון איבר sing in, time out.

• השכבות שכיחות בחדר ניתוח – פרקדן + ליטוטומי.

• רחצת ידיים כירורגיות.

• הכנת עור המטופל לקראת ההליך הניתוחי.

• ביגוד בחדר ניתוח- לבישתו והסרתו.

• כיסוי המטופל.

• ניהול סיכונים בחדר ניתוח.

• סדנת עבודת צוות ותקשורת בין אנשי הצוות.

• ליבת העשייה במהלך הניתוח עצמו.

• הרדמה כללית – אינטובציה וסוגי הנשמה (אמבו, מנשם).

• סדנת תפירה וקשירה.

שיטת לימוד

תרגול בסימולציות מלוות בשחקנים במליאה ובקבוצות קטנות.

דיון קבוצתי ולמידת עמיתים.

הרצאות של מומחי תוכן מעולמות שונים.


מיקום ומשך האימון

הקורס מתקיים במרכז הסימולציות סימולטק בבית חולים מאיר.
משך האימון 5 ימים מלאים ורצופים בסימולטק.

 

קהל יעד 

רופאים מתמחים בחודשים הראשונים להתמחות במחלקות הכירורגיות השונות בבתי החולים של כללית. הכשרת חובה.

מעבר של מבחן מסכם מעשי ועיוני ביום האחרון של הקורס.

מספר משתתפים

9 משתתפים.
 

הרשמה
דרך הפמ"אות ולאחר אישור מנהל ישיר.
לרשימת הפמ"אות -לחץ כאן.

SeekPng.com_hands-png_114312.png
bottom of page