top of page
Train The Trainer
WhatsApp Image 2022-08-16 at 14.36.03.jpeg

מטרות

הכשרה צוותי סיעוד ורפואה להעברת סימולציות רפואיות  

 

נושאי הקורס

-אנדרגוגיה – למידת מבוגרים

-הכנת סביבת למידה סימולטיבית

-מעגל החניכה  (תצפית, עיבוד, משוב)

-תפקיד המדריך בביצוע תחקיר

-טיפול בהתנגדויות
 

שיטת לימוד

הדרכה פרונטלית אינטראקטיבית

תרגול סימולטיבי בקבוצות קטנות


מיקום ומשך האימון

הקורס מתקיים במרכז הסימולציות סימולטק בבית חולים מאיר.
משך האימון יום מלא בסימולטק.

קהל יעד 

צוות סיעודי ורפואי המדריכים או מיועדים להדריך סימולציות במחלקות
 

מספר משתתפים

12 משתתפים 
 

הרשמה
דרך הפמ"אות ולאחר אישור מנהל ישיר.
לרשימת הפמ"אות -לחץ כאן.

SeekPng.com_hands-png_114312.png
bottom of page