top of page
קרע לאתר.png

אימוני בתי חולים בסימולטק

​סימולטק - מרכז לסימולציה ברפואה של כללית, פועל במרכז הרפואי מאיר כפר-סבא, משנת 2009.
במרכז אימון זה, נחשפים המתאמנים לתרחישים קליניים המצריכים שימוש בידע רפואי,
מיומנויות טכנולוגיות ותקשורת עם מטופלים.
האימון נעשה תוך שימוש באמצעים חדשניים שפותחו במיוחד לסביבה זו.
האימון הינו פרטני, מובנה ומותאם לרקע המתאמנים. כמו כן, התהליך מצולם וממושב בכל שלב לאורך התרחיש.
סימולטק הינו מרכז על-ארגוני, העומד לרשות כלל הצוותים הרפואיים במסגרת כללית ומחוץ לה.
 

ביום האימון משולבות טכנולוגיות מתקדמות, שחקנים וצוות הדרכה המלווה את המתאמנים ומשקף להם את יכולותיהם.

האימונים שלנו בסימולטק

לרופאים שאינם מרדימים

bottom of page