top of page
קרע לאתר.png

אימוני לבתי חולים בסימולנע

על מנת לייצר אפקטיביות ארגונית כוללת במהלך אימוני בסימולנע בבתי חולים, הוחלט למצוא נושא אימון מרכזי לאימון לשנת 2023.
לאחר ביצוע ראיונות עומק עם נציגים מכלל בתי החולים ואיתור צרכים מעמיק, הוקמה וועדת היגוי לקביעת תכנים

הנושא הנבחר לסימולנע 2023: מניעת זיהומים

  
 

מבנה האימונים בסימולנע 2023

bottom of page