top of page
אולטרסונד גניקולוגי במיילדות
ultrasound.jpg

מטרות

הקניית ידע ומיומנויות בסיסיות בתפעול מכשיר אולטרסאונד, תוך דגש על יצירת תמונה סונוגרפית איכותית.

הקניית ידע ומיומנויות מעשיות בביצוע בדיקות אולטרסאונד מיילדותיות.

שיפור תקשורת מטפל/ת-מטופלת וניהול טיפול מותאם מטופלת.

נושאי הקורס

  • שימוש נכון במתמר בטני ומתמר וגינלי, בדגש על אוריינטציה והבנת תמונה סונוגרפית.

  • תפעול איכותי של מכשיר האולטרסאונד.

  • הטמעת סדר פעולות של מהלך בדיקה מיילדותית.

  • דגשים בביצוע הערכת משקל מדויקת.

  • תקשורת מטפל\ת-מטופלת.

שיטת לימוד

האימון הינו אימון קבוצתי של עד 4 מתמחים מבתי החולים, כאשר התרגול מתבצע בצורה פרטנית

על מנת להתאים את התרגול לצרכי המתמחה.

התרגול מתבצע עם בובות סימולטור מתקדמות ושחקנית.


מיקום ומשך האימון

הקורס מתקיים במרכז הסימולציות סימולטק בבית חולים מאיר.
אורך הקורס- 09:00 – 16:00.

קהל יעד ותנאי סף

מתמחים ברפואת נשים בשנתם הראשונה להתמחות (מומלץ במהלך סבב מיילדות ולפני מיון נשים).

מספר משתתפים

הקורס מיועד ל-4 משתתפים.
 

הרשמה
דרך הפמ"אות ולאחר אישור מנהל ישיר.
לרשימת הפמ"אות-לחץ כאן.

SeekPng.com_hands-png_114312.png
bottom of page