top of page
טיפול בחולה לאחר ניתוח
BLS.jpg

מטרות
מרבית החולים טרם ולאחר הניתוח מאושפזים במחלקות הכירורגיות, ומטופלים על ידי צוותים רפואיים המתמחים בעבודה בחדר הניתוח, יותר מבניטור והשגחה על מטופלים מורכבים הסובלים ממגוון של תחלואות.

אימון טיפול הבחולה לאחר ניתוח נבנה בשיתוף עם בית חולים "כרמל", על מנת לאמן את צוותי הרפואה והסיעוד במחלקות החטיבה הכירורגית, בטיפול במטופלים מאושפזים, מורכבים, וכאלה שמצבם מתדרדר במהלך אשפוזם.
 

נושאי האימון

שימוש באנמנזה ובדיקות שונות לצורך הבחנה מבדלת

מימוש יכולות צוותי הסיעוד במצבי חירום

תקשורת בין הצוות למטופל, ובין אנשי הצוות השונים

הכרת נהלי טיפול בבית החולים

שיטת לימוד
סימולציות רפואיות מתקדמות הכוללות שימוש באמצעי תחקור ומישוב, לצד עבודה עם שחקן/נית סימולציה.


מיקום ומשך האימון

האימון אורך כ-שעתיים בסימולנע, מרכז הסימולציה הנייד.

קהל יעד

צוות רפואי יחיד ושני אנשי צוות סיעוד מהחטיבות הכירורגיות.

הרשמה
דרך הפמ"אות ולאחר אישור מנהל ישיר
לרשימת הפמ"אות-לחץ כאן

SeekPng.com_hands-png_114312.png
bottom of page