​בכל האימונים, במהלך ביצוע הסימולציות והלומדות, מבצעת המדריכה תצפית על המתאמן.  לאחר מכן מעבדת את הנתונים ומעבירה למתאמן משוב שמטרתו לשקף למתאמן את חולשותיו וחזקותיו ולכוונו לעיבוד עצמי של התחנה שעבר (לומדה, סימולציה, מדמה, סימולטור בובה).

משוב מדריכה