top of page
קורס Pals
קורס Pals
קורס Pals

מטרת הקורס היא הקניית ידע ומיומנויות הנדרשות להחייאה בסיסית ומתקדמת בילדים. תכנית הקורס נבנתה על פי הקורס שפותח על ידי איגוד הלב האמריקאי והאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים.

 

החל משנת 2015 , הקורס מועבר במתכונת חדשה, מורחבת ומעודכנת המבוססת על הדרכה בקבוצות קטנות של 12 משתתפים לקורס. הקורס מתקיים אחת לחודש בסימולטק.


בקורס הנוכחי מושם דגש גם על עבודת צוות. סימולטק מוכר כאתר בין לאומי להדרכת (AHA) האמריקאי ובסיום הקורס אנו מנפיקים למסיימים בהצלחה גם תעודת PALS.

 

תכנית הקורס כוללת תחנות מיומנויות, הדרכה בעזרת סרטי וידאו, תרגולים מעשיים בעזרת בובות תרגול מתקדמות ודיון על מקרים ועל נושאים מרכזיים בהחייאת ילדים.

 

הקורס מיועד לרופאים, אחיות ופרמדיקים. החל מתשס"ה, הקורס הינו חובה לכל מתמחה ברפואת ילדים וברפואה דחופה לשם קבלת הסמכה כמומחה.

כמו כן, הקורס חובה למתן אקרדיטציה לבתי חולים עבור סגל בית החולים המטפל בילדים (במצב חירום (רופאים ואחיות ממלר"ד ילדים, יחידות לטיפול נמרץ בילדים ומרדימים לילדים.

 

בנוסף, על פי נהלי משרד הבריאות, הקורס חובה לכל יחידה בבית החולים המספקת סדציה לילדים. הקורס מומלץ גם לרופאי צה"ל וכמו כן לכל אחות, פרמדיק או רופא העשוי לטפל בילד במצב דחוף או קריטי.

bottom of page