top of page
Point of Care- Ultrasound
Point of Care- Ultrasound

  תוכנית Point of Care נועדה להכשיר פנימאים בנושא האולטרה- סאונד.

הפרויקט כולל קורס הכשרה, תיאורטי ומעשי, אשר בסופו ימצא המתאמן ככשיר לבצע בדיקות ולתעדן תוך שימוש במכשיר אולטרה- סאונד נייד במחלקה.

תכנית ההכשרה כוללת יום עיון בו נלמדים נושאים תיאורטיים המתורגלים מעשית על מאושפזים במחלקה ויום אימון מעשי בסימולטק על גבי סימולאטור חדשני ובאמצעות ה- VSCAN (מכשיר אולטרה-סאונד נייד) בליווי מדריכה.
 

האימון המעשי במחלקות נמשך כחודשיים ונעשה בליווי טכנאית US בכירה המלווה את הפרויקט. לאחר האימון המעשי חוזרים המתאמנים לאימון מסכם יכולת בסימולטק.

הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס מתייחסים לנוזל חופשי בבטן, תפליט פליאורלי ופריקרדיאלי, שלפוחית שתן וכבד.

המתאמנים לומדים את יסודות ה- US וזוכים להיחשף וללמוד שיטה חדשנית המקלה ומשפרת את עבודתם במחלקה.

bottom of page