top of page
סדציה

פעולות אבחנתיות וטיפוליות המתבצעות בילדים כרוכות לעיתים בכאב וחרדה משמעותיים. טיפול הולם באספקטים הללו מהווה מרכיב חשוב באיכות הטיפול.
אחד הכלים החשובים להשגת מטרות אלו הוא שימוש בסדציה.

 

משרד הבריאות התיר לבצע סדציה בילדים על ידי רופאים שאינם מרדימים שעברו הכשרות מתאימות.

 

קורס סדציה מתקיים בסימולטק במשך יומיים מלאים ומיועד לצוותים רפואיים (רופאים ואחיות) העוסקים במתן סדציה בילדים.

 

הקורס משלב הרצאות פרונטאליות, דיונים בקבוצות קטנות, סדנאות מעשיות ותרגולי סימולציה מתקדמים ומקנה כלים תאורטיים ומעשיים לביצוע סדציה בטוחה ויעילה.

bottom of page