top of page
בית ספר לכירורגיה
בית ספר לכירורגיה
בית ספר לכירורגיה

חטיבת בתי החולים של שירותי בריאות כללית בחרה להכשיר מתמחים בכירורגיה בתחילת דרכם המקצועית. לצורך כך, הוקם בית ספר שמטרתו לייצר הכנה טובה של המתמחה לתפקידו בחדר הניתוח ולהקנות לו בסיס מקצועי ומיומנויות עבודה נכונה.

 

הפעילות מתמקדת בהקניית מיומנות ראשונית לעבודה בסביבת חדר ניתוח, לכלל הרופאים המתמחים בתחומי הכירורגיה (הכללית, אורולוגיה, א.א.ג, עיניים, נשים, אורולוגיה ואורתופדיה) וזאת טרם הגעתם למחלקה הכירורגיות שבה התקבלו להתמחות.

ההכשרה בסדנה נמשכת 5 ימים רצופים ומתמקדת בתהליכי העבודה בסביבת חדר הניתוח, רכישת מיומנות ראשוניות בטכניקות הבסיסיות בכירורגיה, כולל הכרות עם מכשור, תהליכי עבודה, תקשורת ובטיחות.

 

בין הנושאים הנלמדים בקורס: ידע תשתיתי, ציוד ומכשור בסיסי, מערכות ותיעוד, הכנת החולה לניתוח, חיתוך, תפירה וקשירה, פרוצדורות שונות (כגון: החדרת עירוי מרכזי/קטטר/קיבוע נקז/לקיחת דם+ בטיחות), בעלי תפקידים בחדר ניתוח, הרופא כמוביל צוות חדר ניתוח, תרגול עבודת ממשקים בחדר ניתוח, ניתוח אירועי בטיחות בחדר ניתוח.

 

הצד במקצועי של הקורס ינוהל על ידי מומחה התוכן של הקורס - כירורג כללי בכיר, יחד עם אחות חדר ניתוח בכירה ומדריכת סימולטק.

bottom of page