top of page
אולטרה-סאונד נשים ויולדות
אולטרה-סאונד

​​במרכז הסימולציה המתאמנים נפגשים עם סיטואציות מורכבות המשלבות את כל מרכיבי הידע הדרושים להם בתפקידם – החל משלב לקיחת האנמנזה דרך השלב התפעולי, אבחוני,מקצועי ועד לשלב סיכום הבדיקה.
המתאמנים מתרגלים מצבים קליניים מול שחקניות המגלמות מטופלות.
התרחישים אותם מתרגלים המתאמנים לקוחים מעולם הגניקולוגיה והמיילדות ומותאמים לפי קהל היעד, הן בבחירת המקרה הקליני עליו יתאמנו והן בבחירת האירוע התקשורתי.

התרחישים מתועדים ע"י מערכות אודיו- ויזואליות לצורך מתן משוב בונה למתאמן.
המתאמן יקבל משוב לאחר כל התנסות  וילמד על חזקותיו וחולשותיו בכל ההיבטים: ידע,תפעול ותקשורת.
במהלך ובסיום יום האימון יקבל המתאמן המלצות וכלים לשיפור יכולותיו.

קהל היעד
רופאים מומחים במיילדות המבצעים סקירות מערכות, רופאים מומחים במיילדות המבצעים בדיקות אולטרה-סאונד לנשים הרות, מתמחים במיילדות וגניקולוגיה וטכנאיות אולטרה-סאונד.

 

bottom of page