top of page
GettyImages-56724676_edited.jpg

ברוכים הבאים לסימולטק
          מרכז הסימולציות של החזון שלנו

יצירת סביבת למידה איכותית, מתקדמת ובטוחה
על מנת לתת מענה בתחום הלמידה, 
המקצועיות ולשיפור המיומנויות 
  של צוותי סיעוד ורפואה במדינת ישראל

סימולציות רפואיות מתקדמות
תפיסת הדרכה ייחודית
צוות הדרכה מקצועי ומיומן

מחיר הטעות

"בסיטואציה שבה עלות שגיאה באבחון או בטיפול רפואי כה גבוהה יש הכרח לרכוש מיומנויות ולשמר אותם כבסיס כמדיניות תפקודית. רכישת מיומנות נעשית באמצעות סימולציה."

?מוכנים להתחיל

במשך כל ימות השנה מכשיר סימולטק את צוותי הסיעוד והרפואה בבתי החולים ובקהילה במגוון קורסים, אימונים והכשרות אשר נתפרו במיוחד עבור כל סקטור לפי מידותיו.
כיום קיימים בסימולטק 22 אימונים שונים ומתאמנים אצלנו מעל 4,000 אנשי צוות בשנה.

באתר האינטרנט תוכלו להכיר את הסימולציות והפעילויות שאנו מבצעים בסימולטק ולפנות אלינו על מנת לקבל עוד מידע בנושא סימולציות רפואיות ואימונים.​

סימולטק נבנה מתוך מחשבה כי אימון איכותי מוביל לתוצאות איכותיות, באמצעות הצוותים הרפואיים והסיעודיים המגיעים אלינו מכל רחבי הארץ אנו מצליחים לממש חזון זה.

bottom of page