top of page
מתקני סימולציה
סימולציה רפואית

​אחד האתגרים הקיימים בעולם הרפואה היא למצוא את הדרך לאמן בצורה איכותית את העוסקים ברפואה בתכנים המעשיים הדרושים להם לביצוע תפקידם, תוך שמירה על בטיחות המטופלים. בעקבות הדרישה להתמקצעות בתחום הרפואה תוך הפחתה של טעויות אנוש, התפתח והתחזק הצורך לשימוש בסימולציה רפואית.
מטרת הסימולציה הרפואית היא לקדם מצוינות בתחום הרפואה , לשפר מיומנויות קליניות בקרב הרופאים , ולשפר מיומנויות עבודה בצוותים רפואיים.
הסימולציה מתבצעת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וסביבה תואמת למציאות. היתרון הגדול בסימולציה רפואית היא היכולת לחוות מצבים מציאותיים מבלי לחשוף את החולים לסכנות. הסימולציה מאפשרת הכשרה או אימון במגוון של מצבים קליניים ומאפשרת למתאמן לגלות את חוזקותיו וחולשותיו.

bottom of page